BÀN GIAO CÔNG TRÌNH THI CÔNG TỦ RACK, ODF & THIẾT BỊ

Tin tứcNgày: 27-11-2020 bởi: SNTek admin

BÀN GIAO CÔNG TRÌNH THI CÔNG TỦ RACK, ODF & THIẾT BỊ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KIỂM TRA TRƯỚC KHI BÀN GIAO CHỦ ĐẦU TƯ

 

 

0948304499