DÂY NỐI FC/UPC

Nhà cung cấp: Cung cấp bởi SNTek
Giá gốc Liên Hệ

← Sản phẩm trước Sản phẩm sau →

Mô tả sản phẩm

Ứng dụng 

- Fiber Optic Telecommunications

- FTTH (Fiber To The Home)

- CATV & CCTV.

- Data Processing Networks.

- Telecom Equipments.

- Local Area Networks (LAN).

Tiêu chuẩn kỹ thuật chung

 

Thương hiệu

0948304499