MÁY THU CÔNG SUẤT QUANG (OPM) - HỖ TRỢ SOI QUANG (VFL) - TM 263 V10

Giá gốc Liên Hệ

← Sản phẩm trước Sản phẩm sau →

Mô tả sản phẩm

MÁY THU CÔNG SUẤT QUANG (OPM) CÓ HỖ TRỢ CHỨC NĂNG SOI QUANG (VFL)

Tính năng: tự động tắt tiết kiệm pin, chuyển đổi đơn vị dBm, dB, xW. Pin sạc. đầu chuyển đổi SC và FC, bước sóng đo từ 850nm đến 1550nm. VFL 650nm với 10mW.

Máy có bước sóng đo từ 850nm đến 1550nm (nên vẫn đo được mức thu mạng AON và PON theo bước sóng phát tương ứng).

CHÚ Ý! ĐỂ CHÍNH XÁC KHI ĐO ĐẦU NỐI VỚI MÁY ĐO PHẢI CÙNG CHUẨN xx/UPC VỚI MÁY NHA.... KHÁC CHUẨN UPC LÀ SUY HAO CAO LIỀN NHÉ.... 

Thương hiệu

0948304499